FR - NL 

Productie van spatbestendige maskers in het Brussels Gewest

De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus en de dringende behoefte van de ziekenhuizen inspireerden het Brussels Gewest om een productielijn van spatbestendige maskers op te zetten.

EcoRes en TRAVIE coördineerden een collaboratieve productieketen met een flexibele structuur. TRAVIE maakte de kits met voorgesneden maskers, die Urbike op de fiets leverde aan een netwerk van vooraf geselecteerde vrijwilligers die de maskers naaiden.

Iriscare zorgde voor de verdeling van de maskers aan de sector van de zorgverleners en welzijnswerkers (sociaal assistenten, zorgkundigen in rusthuizen, huisartsen, apothekers …).

Dankzij de vrijwillige inzet van burgers konden de professionals hun belangrijke eerstelijnstaak voortzetten.

 

Alvast hartelijk dank aan onze vrijwilligers !

We konden rekenen op de hulp van ruim 2000 mensen om dit project met spoed op te zetten en meer dan 200.000 herbruikbare maskers te produceren. We willen hen hartelijk danken voor de tijd die ze spendeerden aan dit project. Zonder deze waardevolle steun van burgers hadden we nooit zo snel kunnen reageren op de vraag om ervoor te zorgen dat iedereen gezond blijft. BEDANKT!

Aan de dringende vraag van de eerstelijnswerkers is nu bijna voldaan. Binnenkort kunnen onze vrijwilligers rust nemen. De inschrijvingen zijn vanaf nu afgesloten.

Ontdek de fotogalerij van het project

Copyright : Olivier Truyman 

Productie van spatbestendige maskers : videotutorial

En hierna?


Vandaag krijgt het dragen van een mondmasker een plaats in ons dagelijkse leven, nu de lockdown wordt afgebouwd. We zullen nieuwe gewoonten moeten aannemen om elkaar en onszelf te beschermen. Dankzij de ervaring van ons gemeenschappelijke project weten we nu dat het mogelijk is om een lokale, ethische en sociale productieketen van maskers op te zetten. De komende weken werken we aan een nieuw project dat inspeelt op de grotere vraag als gevolg van het einde van de quarantaine. De vervaardiging van de maskers zal meer geavanceerd zijn en aangepast aan de evoluerende behoeften.

 

Het project Masques-coronavirus.brussels is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met steun van de ministers Trachte en Maron.
Het project wordt uitgevoerd door het bedrijvenconsortium TRAVIE-EcoREs-MAD,
in samenwerking met Institut Jeanne Toussaint – Arts & Métiers / Section Habillement , Dutra, Urbike en Be Connected.

Productie van spatbestendige maskers
in het Brussels Gewest

 

In deze periode van gezondheidscrisis neemt het Brussels Gewest het initiatief om een productielijn van chirurgische maskers op te zetten om de nood in de ziekenhuissector te lenigen. Het project Maskers-Coronavirus.brussels is bedoeld om maskers te produceren in de strijd tegen de pandemie van het COVID-19-virus en om onderbrekingen in de internationale bevoorrading van maskers te voorkomen. 

Belangrijke opmerking: de geproduceerde maskers zijn spatbestendige maskers. Deze maskers beschermen de drager niet tegen een eventuele besmetting maar beschermen de omgeving van een besmette drager tegen eventuele spatten (NON CERTIFIED DEVICE PBM/EPI). Ze worden ter beschikking gesteld door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die zal zorgen voor de distributie ervan.

Het project wordt uitgevoerd in een consortium met maatwerkbedrijf TRAVIE, studiebureau EcoRes en MAD, Home of Creators. 

Alvast hartelijk dank aan onze 1500 vrijwilligers !

Tot onze grote vreugde mogen we nu al rekenen op de hulp van meer dan 1500 mensen om te voldoen aan de vraag van de ziekenhuizen en deze productie zo snel mogelijk te realiseren! Deze vrijwilligers zullen de spatbeschermende maskers de komende tijd naaien bij hen thuis. Wij stoppen dus voorlopig met de rekrutering, maar u kunt uw solidariteitsactie ook in de praktijk brengen via andere initiatieven voor de productie van mondmaskers (voor het verzenden, zie Iriscare.brussels). 

Productie van spatbestendige maskers : videotutorial

Het project Masques-coronavirus.brussels is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met steun van de ministers Trachte en Maron.
Het project wordt uitgevoerd door het bedrijvenconsortium TRAVIE-EcoREs-MAD,
in samenwerking met Institut Jeanne Toussaint – Arts & Métiers / Section Habillement , Dutra, Urbike en Be Connected.